FAQ

Co je to UltraZyme?

UltraZyme je směsí kultur šetrných k životnímu prostředí a přirozeně se vyskytujících kultur určených k odstraňování organických odpadů a souběžné zajištění redukce zápachu. UltraZyme je k dispozici v rozličných složeních v práškové formě pro možnost vytvoření nejvhodnější kombinace pro různé potřeby úpravy vody.

Jak UltraZyme působí?

UltraZyme pracuje ve 2 odlišných a vzájemně propojených režimech:
1) Inherentní detergence – smáčení, snížení povrchového napětí a emulgace pro podporu rozpouštění kontaminantů ve vodné fázi, a
2) Enzymatická digesce – jinak známá jako enzymolýza, což je rozklad nebo přeměna kontaminantů jedním nebo více enzymy.

V prvním kroku čisticího mechanismu vytlačí UltraZyme vzduch z rozhraní kapalina-pevná látka a důkladně navlhčí znečištěný povrch. Následuje řada spontánních procesů vedoucích k emulgaci kontaminantů. Enzymatické molekuly pak biokatalyticky reagují na trávení komplexních látek vázajících se na oleje, tuky a přírodní tuky přítomných v této emulgované formě.

Co je to solubilizace?

Solubilizace znamená proces, při kterém se tuk štěpí a převede na mastné kyseliny, glyceroly, oxid uhličitý a vodu. UltraZyme umožňuje solubilizaci a inherentně zabraňuje opětovnému navázání maziva.

Jak dlouho trvá, než začne UltraZyme fungovat?

Biologický proces vyžaduje čas. Přestože je UltraZyme vysoce efektivní, nedosahuje výsledku přes noc. UltraZyme nezajišťuje okamžitý účinek, ale trvalé řešení. UltraZyme vyčistí potrubí běžně do 30 dnů od aplikace a vytvoří biologický povlak, který zabrání dalšímu hromadění tuku.

Zápachy jsou však redukovány rychleji. Běžně přítomné bakterie produkují zápachy při rozkladu živin. Typickým je sirovodík. UltraZyme nevytváří žádné zápachové sloučeniny. Spíše je používá ve svém jedinečném metabolickém procesu – vytváří se tak výhodný synergický vztah.

Jak dlouho zůstává UltraZyme efektivní?

UltraZyme je účinný po dobu 7 až 10 dnů.

Jak UltraZyme bojuje s mastnotami a oleji?

UltraZyme je složený z předem vytvořených mnohočetných enzymů, které emulgují a štěpí tuk a další organické kontaminanty, které způsobují nepříjemné pachy z drahých vývěv, čerpadel apod. Při pravidelném používání UltraZyme budou lapače tuků, septiky, drenážní potrubí, odpadní a septické systémy volně průchodné a bez zápachu.

Je UltraZyme kompatibilní s komunálními systémy čištění odpadních vod?

UltraZyme je kompatibilní se všemi systémy zpracování komunálního odpadu. Zvyšuje prospěšnou aktivitu mikroorganismů a výrazně napomáhá snižování množství suspendovaných pevných látek a biologické spotřeby kyslíku (B.O.D).

Jak UltraZyme redukuje zápach?

UltraZyme pomáhá kontrolovat nepříjemné pachy přirozeným biologicky rozložitelným procesem v okamžiku, kdy je aplikován. UltraZyme pracuje na odstranění zápachu změnou molekulární struktury hostitelského prostředí.

Jak UltraZyme odstraňuje usazeniny a kaly?

Formulace bakterií / enzymů UltraZyme je navržena tak, aby spotřebovávala zdroje živin v celém vodním sloupci, včetně dna. Náš produkt zahrnuje dva kmeny bakterií, které nevytvářejí sirovodík a které jsou specificky cíleny na rozklad částic nacházejících se na dně. Jak se organická hmota na dně rybníka rozkládá, uvolňuje dusík a fosfor do vodního sloupce. UZAC (UltraZyme Aquaculture) obsahuje mikroorganismy specificky vybrané pro jejich schopnost degradovat pevné částice na dně tvořené organickou hmotou a současně spotřebovávat uvolněné živiny.