Nakládací hubice

Nakládací hubice slouží pro bezprašnou nakládku sypkých hmot do nákladních aut, vagónů, kontejnerů, cisteren, lodí a na volné plochy. Nakládací hubice mají třílanová vedení pro zdvihání a spouštění do plnící pozice.

Části nakládacích hubic

Nakládací hubice se skládají ze vstupního dílu, střední části a výpadové části.

Vstupní díl je obvykle připojen k výsypce přesypu pásového dopravníku, šnekového podavače, výpadového otvoru sila atp.

Střední část nakládací hubice má část vnitřní a vnější. Vnitřní část dopravního svodu se volí podle druhu loženého materiálu. Může být tvořena pomocí teleskopických tubusů, kónických misek, popř. jen otěruvzdorným měchem. Materiálové provedení kovových částí je rovněž podle potřeby a mechanických (chemických) vlastností dopravovaného materiálu. Vnější část dopravního svodu slouží k napojení na odsávání, které umožňuje odsávat prach během nakládky.

Výpadová část nakládací hubice může být zvolena dle plnícího místa

Plnění cisteren

Pro plnění cisteren je tvořena kónickou dosedací částí. Tento kónický díl s pogumovaným povrchem dosedne na otvor cisterny a utěsní prostor kolem něj. Součástí výpadového dílu je i snímač výšky hladiny sypaného materiálu.

Plnění otevřených ploch

Pro plnění otevřených ploch nákladních aut, vagónů, lodí, nebo volných ploch je konstrukce výpadu z hubice tvořena rozšířenou částí dopravního svodu tak, aby byl vytvořen dostatečný vnitřní prostor pro dopadající materiál na ložnou plochu. Po částečném vyplnění tohoto prostoru materiálem zároveň slouží pro utěsnění vnitřního prostoru dopravního svodu od okolní atmosféry. Součástí výpadové části hubice je rovněž jeden nebo více snímačů hladiny sypaného materiálu.

Více se dozvíte v brožurách, které naleznete v sekci ke stažení.