Produkty

Prachové částice v ovzduší jsou častým doprovodným jevem vznikajícím při činnostech zejména v průmyslových provozech, výrobě a zpracování nerostných surovin. Obsah prachových částic v ovzduší je nebezpečným jevem, který významně ovlivňuje zdraví populace. S rozvojem průmyslu je spojena i snaha regulovat množství prachu v ovzduší.


Jak vám v této oblasti můžeme pomoci?