DUST/BLOKR

Co je DUST/BLOKR?

DUST/BLOKR® je speciálně navržen jako nekorozivní a ekologicky šetrná alternativa k solím silnic, jako je chlorid hořečnatý a chlorid vápenatý, které nabízejí vynikající výsledky potlačování prašnosti. DUST/BLOKR® je velmi nákladově konkurenceschopný se solemi ze silnic, přičemž dokáže velmi účinně eliminovat nežádoucí prchavý prach z nezpevněných silnic jakéhokoli typu půdy.

Proč zvolit DUST/BLOKR®?

 • Nákladově konkurenceschopné
 • Netoxický, nekorozivní a šetrný k životnímu prostředí
 • Nezpůsobí korozi zařízení nebo vozidel
 • Dlouhodobější výsledky než typické chloridy
 • Snadno se mísí, nanáší a udržuje
 • Vlhkostí se oživuje
 • Použitelné na širokou škálu typů silnic a materiálů
 • Vylepšuje technické vlastnosti ošetřených silnic
 • Certifikováno pro Boeing #D6-17487 Revize T (schváleno pro letištní přistávací dráhy)
 • Certifikace EPA USA pro Safer Choice (Ve výrobcích s označením Safer Choice jsou povoleny pouze ty nejbezpečnější možné funkční přísady)

Aplikace

DUST/BLOKR® může přinést dramaticky lepší výsledky pro:

 • Silnice pro nákladní dopravu
 • Příjezdové/vedlejší silnice
 • Skrývky
 • Městské silnice
 • Parkoviště
 • Asfaltové recyklované plochy, letištní dráhy a heliporty
 • Kontrolu větrné a vodní eroze

FAQ

Výrobky Cypher DUST/BLOKR® jsou navrženy tak, aby byly vysoce účinnými, nekorozivními a ekologickými alternativami k tradičním protiprachovým prostředkům, které nabízejí vynikající ochranu proti prachu na nezpevněných cestách jakéhokoli typu materiálu. DUST/BLOKR® se aplikuje standardními technikami, není vyžadováno žádné speciální vybavení. Jakmile se roztok nastříká na silnici a nechá se ztuhnout, je okamžitě silnice bezprašná. Naše výrobky jsou odolné proti povětrnostním vlivům a mají dlouhou životnost, vyžadují méně časté aplikace a snižují potřebu údržby silnic. DUST/BLOKR® je distribuován v koncentrovaných kapalných nebo pevných formách, což šetří peníze za náklady na dopravu a logistiku.
S řadou produktů DUST/BLOKR® je spojeno mnoho následujících výhod: • Vynikající ochrana před prachem na nezpevněných cestách složených z jakéhokoli materiálu • Nekorozivní, nepoškodí vozidla ani vybavení. Naše výrobky mají certifikaci Boeing a jsou bezpečné pro použití i na letištích • Netoxický a šetrný k životnímu prostředí; bezpečné použití v oblastech citlivých na životní prostředí • Stabilizace povrchu vozovky snižující náklady na údržbu a provoz • Odolný proti povětrnostním vlivům; vysoce účinný za mokra i za sucha • Aplikuje se pomocí standardních metod a zařízení • Distribuováno v koncentrovaných kapalných nebo pevných formách, což umožňuje snadnější a efektivnější přepravu
DUST/BLOKR® je řada špičkových produktů pro kontrolu prachu vhodných pro všechny nezpevněné cesty nebo povrchy vyžadující potlačení prachu a kontrolu eroze. DUST/BLOKR® je účinný na obecních silnicích, vedlejších silnicích, okresních silnicích, důlních silnicích, příjezdových cestách, přistávacích drahách, heliportech, parkovištích a řadě dalších aplikací, které vyžadují potlačení prachu nebo dočasnou stabilizaci, jako jsou hromady hlušiny, skrývky, skládky sypkých hmot, kontrola eroze a místa s venkovní nákladní dopravou.
Produkty DUST/BLOKR® se nanášejí pomocí standardního zařízení pro stavbu silnic a lze je nanášet lokálně nebo vmíchat do vrchní vrstvy vozovky o tloušťce 2–3 “(50–75 mm). Produkty se ředí vodou a nanášejí na vozovku pomocí vodní kropice se zadní rampou. Mix-in aplikace lze provádět během pravidelně plánované údržby silnic pomocí Grejdru a Válce. Po uvolnění horní vrstvy se produkt aplikuje na opravu výmlatů a výmolů. DUST/BLOKR® nepoškodí zařízení používaná pro aplikaci. Výrobky nejsou korozivní a lze je snadno opláchnout. Vodu, kterou se kropice vymývají lze dokonce použít k dodatečnému odstraňování prachu na krajnicích, nebo parkovištích.
Ano, výrobky DUST/BLOKR® nabízejí vynikající ochranu proti prachu téměř na každém typu materiálu. Aplikační dávky se budou lišit v závislosti na typu materiálu a dopravních podmínkách.
Produkty DUST/BLOKR® jsou sezónní řešení pro kontrolu prachu navržená ke snížení frekvence ošetření ve srovnání s tradičními prostředky na potlačení prachu. Některé proměnné, které mohou ovlivnit životnost aplikace jsou: použitý aplikační poměr, typ materiálu, typ a četnost provozu a klimatické podmínky.
Ne, DUST/BLOKR® nebude mít žádné nepříznivé účinky na vozidla používaná k aplikaci výrobku ani na vozidla používající silnici. DUST/BLOKR® je certifikován společností Boeing, což znamená, že výrobky nejsou korozivní. DUST/BLOKR navíc eliminuje šíření škodlivého prachu ve vzduchu a má antiabrazivní účinek na pohyblivé části vozidel a zařízení využívajících silnici. Kliknutím sem zobrazíte bezpečnostní list.
Ochrana proti prachu se používá k minimalizaci rizik spojených s tvorbou a pohybem prachových částic pocházejících z jakéhokoli nezpevněného povrchu. Prach také představuje jemné částice, které jsou základními pojivy, která udržují pevnost a stabilitu nezpevněného povrchu a pomáhají zpevnit vozovku. Odhaduje se, že na každé vozidlo, které jede jednu míli (1,6km) nezpevněné vozovky jednou denně, každý den po dobu jednoho roku, se na ploše, která se táhne 500 stop (150m) po obou stranách silnice, ukládá jedna tuna prachu. Tento prach představuje hrozbu pro lidské zdraví vdechováním do plic a také ohrožení bezpečnosti lidí na silnici kvůli snížené viditelnosti způsobené hustými oblaky prachu. Tento prach také poškozuje okolní plodiny a silniční vegetaci. Únik prachu je také poměrně nákladný efekt, protože představuje významné roční ztráty jemného půdního materiálu a způsobuje poškození pohybujících se částí vozidel jedoucích po silnici abrazí. Použití produktů potlačujících prach, jako je DUST/BLOKR®, pomůže tyto hrozby minimalizovat a poskytne mnohem bezpečnější a zdravější prostředí na silnici.