Čištění průmyslových odpadních vod

UltraZyme® je specializovaná směs přirozeně se vyskytujících bakteriálních kultur, enzymů a mikroživin, které jsou účinné jako osivo nebo jako udržovací kultury pro biodegradaci širokého spektra komunálních a průmyslových organických odpadů.

Jak to funguje

Když se zařízení na čištění odpadních vod snaží splnit limity pro vypouštění a potenciálně hrozí pokuty, lze UltraZyme® použít jako součást programu čištění k optimalizaci výkonu biologické degradace a ke snížení nadměrného organického zatížení.
UltraZyme® lze využít ke zmírnění běžných problémů s čištěním odpadních vod, jako jsou:

  • Tuky, oleje a mastnota (FOG)
  • Zvětšování povrchové sedliny
  • Tuhnutí kalů
  • Zápachy
  • Blokování činnosti linek
  • Nesedimentující pevné látky
  • Nadměrná biochemická spotřeba kyslíku (BSK)
  • Nadměrně rozptýlené usazeniny (SS)
  • Pěnění a shlukování v provzdušňovacích nádržích

Výhody

UltraZyme® je šetrný k životnímu prostředí; je složen z vysokého množství specializovaných prospěšných mikrobiálních kultur, které významně posilují biologické aktivity. Směs přirozeně se vyskytujících mikrobiálních kultur a enzymů byla vybrána pro schopnost účinně rozkládat/degradovat vysoké koncentrace organické hmoty ve vodním sloupci. Snižuje nepřátelské faktory, které jsou škodlivé pro zdraví a životní cyklus ryb a mušlí.

UltraZyme® lze použít pro různé typy systémů čištění odpadních vod jako např: aktivované kalové systémy, sekvenčních dávkové reaktorů (SBR), rotační biologické stykače (RBC), stékající filtry, laguny a septické systémy. UltraZyme® může být také aplikován v různých stádiích procesu úpravy (např. čerpací stanice).

Jak používat

K dispozici ve vysoce koncentrované práškové formě. Před použitím smíchejte předepsané množství UltraZyme® s teplou vodou nebo odpadní vodou přímo z ošetřovaného systému a aplikujte přímo do systému.

Kontaktujte nás, abychom vám navrhli, který produkt UltraZyme® se nejlépe hodí pro vaše potřeby, jakož i konzultaci ohledně nejlepšího aplikačního množství, které je třeba použít.