Organické čištění odpadních vod

UltraZyme® se používá k optimalizaci biologické degradace a ke snížení nadměrného organického zatížení v komunálních a průmyslových systémech čištění odpadních vod. UltraZyme® je účinný jako osivo nebo jako udržovací kultury pro biodegradaci širokého spektra komunálních a průmyslových organických odpadů včetně živočišných, fekálních a rostlinných odpadů, odpadní vody z buničiny a papíru a dalších odpadů na bázi bílkovin a tuků.

Výhody využití UltraZyme®

  • Odbourávají organické odpady, včetně fekálií, krve a tuků z jatek, masa, drůbeže a dalších zpracovatelů.
  • Metabolizují organické sedimenty v stojatých lagunách nebo v rybnících, a to i za nízkého obsahu kyslíku.
  • Snižuje celkový objem kalu v odlučovačích a úpravárenských lagunách díky zvýšené biodegradaci a zvýšené tvorbě vloček s dobrou usazovací charakteristikou.
  • Snižuje populaci Sulphate Reducing Bacteria (SRB) v anaerobních systémech, a tak zmírňuje zápach.
  • Zlepšuje produkci bioplynu a celkový výkon anaerobních digestorů.

Jak používat

K dispozici ve vysoce koncentrované práškové formě. Před použitím smíchejte předepsané množství UltraZyme® s teplou vodou nebo odpadní vodou přímo z ošetřovaného systému a aplikujte přímo do systému.

Obraťte se na zástupce společnosti Cypher firmu VIVO consult a projednejte aplikační dávky.

Dodáváno v 20lb kbelících. Zaručená minimální trvanlivost 2 roky při skladování podle návodu.