UltraZyme AquaCulture Powder

Prášek UltraZyme® AquaCulture (UZAC) je účinný produkt pro ošetření rybníků a redukci řas. Je navržen tak, aby rozložil přebytečný odpadní materiál v rybnících a snížil množství dostupného dusíku a populace řas.

UZAC redukuje výkaly, nestrávené jídlo a další organické látky (včetně škraloupů, pěn a spodního kalu), které přispívají k hromadění amoniaku a pevných látek ze dna. Minimalizuje se také zápach a růst na stěnách a površích. UZAC společně s patogenními bakteriemi odstraňuje organické znečišťující látky, jakmile se vytvoří, čímž je zajištěno zdravé vodní prostředí odolné vůči chorobám.

UZAC je vynikající pro rybí farmy a provozy na zpracování ryb, snižuje náklady na údržbu a optimalizuje podmínky kvality vody způsobem šetrným k životnímu prostředí. UZAC rozkládá a živí se kaly na dně rybníků a v oblastech chovu ryb, což optimalizuje odstraňování BSK (Biochemická spotřeba kyslíku) a odstraňování COD (Chemická spotřeba kyslíku). Produkt dále redukuje organickou hmotu ve vodním sloupci, což vede k čistší vodě a vyšším hladinám kyslíku, zlepšené čirosti a sníženému zákalu. UZAC je ideální produkt pro ošetření řas pro oblasti s vodním životem.

UZAC je optimální pro redukci a kontrolu řas. Funguje jedinečným způsobem tak, že vytváří řasám konkurenci o jejich potravinové zdroje. Tradiční čistírny odpadních vod a přípravky na úpravu řas (algaecidy) usilují o redukci řas tím, že ničí řasy. Mrtvé řasy poté klesají na dno rybníka nebo vodního útvaru a přidávají se k mase pevných látek na dně a kalům. Tato vrstva kalu tlejícího organického materiálu a odumřelých řas se pak začne rozkládat a uvolňuje více živin zpět do vody, což opět vytváří živiny pro růst řas a časem se problém s řasami opět zhoršuje. UZAC nezabíjí řasy; jak je uvedeno výše, ale spotřebovává stejný zdroj potravy jak řasy. Jakmile řasy začnou odumírat, pak kultury obsažené ve formulaci UZAC spotřebovávají mrtvé řasy. UZAC tak poskytuje dlouhodobou redukci řas odlišně, než je tomu v případě použití algaecidů.

Kultury v UZAC jsou stabilizovány a dodávány ve formě spór, což zajišťuje dlouhodobou stabilitu a prodlouženou trvanlivost.

UZAC lze použít pro následující aplikace:

  • Rybníky
  • Akvária
  • Jezera
  • Golfová hřiště
  • Akvakultura (rybí a krevetové farmy)
  • Fontány
  • Laguny
  • Redukce květů a řas