Inovace ve výstavbě silnic v Myanmaru pomocí aplikace EarthZyme®

Cypher nedávno dokončil dva projekty v Myanmaru, které zahrnovaly použití EarthZyme® v kombinaci s levným materiálem lokalizované jílovité silnice. Oba projekty jsou výsledkem reakce místní správy na zmírnění problematických podmínek, které jsou charakteristické pro venkovské silnice v regionu. Obě silnice jsou náchylné k velkému objemu dopravy, což vede k nepřekonatelným nákladům na výstavbu a údržbu a také k dlouhým stavebním zpožděním. Tyto projekty byly provedeny s cílem nalézt nákladově efektivní způsob výstavby silnic, který by vydržel tento provoz po delší dobu a zmírnil dlouhodobé stavební náklady.

earthzyme road

Alternativní silniční materiály a stavební techniky zlepšují výrobní náklady a efektivitu pro venkovské komunity v Myanmaru

Cypher realizoval dva projekty v Myanmaru, které zahrnovaly použití EarthZyme® v kombinaci s levným materiálem lokalizované jílovité silnice. Oba projekty jsou výsledkem reakce místní správy na zmírnění problematických podmínek, které jsou charakteristické pro venkovské silnice v regionu. Obě silnice jsou náchylné k velkému objemu dopravy, což vede k nepřekonatelným nákladům na výstavbu a údržbu a také k dlouhým stavebním zpožděním. Tyto projekty byly provedeny s cílem nalézt nákladově efektivní způsob výstavby silnic, který by vydržel tento provoz po delší dobu a zmírnil dlouhodobé stavební náklady. Stavební inženýr Cypher Environmental, Jayme Gladden, dohlížel na celou výstavbu obou projektů – pomáhal vzdělávat místní stavební dělníky a zaškoloval je správné aplikační technice.

Earthzyme road myanmar - 1
Earthzyme road myanmar - 2
Earthzyme road myanmar - 3
Earthzyme road myanmar - 4

„Před rekonstrukcí byli místní obyvatelé zvyklí jezdit po silnici velmi pomalu. Po tom, co jsme realizovali na silnici produkt EarthZyme® mohli výrazně zvýšit rychlost. Z jejich tváří bylo vidět radost a nadšení z užívání plynulé jízdy. “

Jayme Gladden, stavební inženýr, Cypher Environmental

Projekt 1 – vesnice Shwe Hlay a Shwe Ku

První projekt se uskutečnil mezi vesnicí Shwe Hlay a vesnicí Shwe Ku. Silnice kolem těchto vesnic byly ve velmi špatném stavu a měly obrovské výmoly – v průměru zhruba 1 m2 což znesnadňovalo bezpečnou jízdu. Tento region je zemědělskou komunitou a tato silnice je vystavena intenzivnímu každodennímu provozu převážně vozidel přepravujících plodiny a zařízení na místní farmy a zpět. Po aplikaci EarthZyme® byl aplikován vrchní nástřik Dust Stop® Municipal Blend, aby se silnice utěsnila a poskytla lepší ochranu proti prachu.

Projekt 2 – Asijská dálnice

Druhý projekt se uskutečnil podél Asijské dálnice. Typicky se při stavbě dálnice v této oblasti hlína odstraní a základna se nahradí velkými kameny, následuje vrstva menších kamenů, a nakonec vrstva drceného štěrku. Na takto vytvořenou základnu se pokládá utěsňující asfaltových povrch. Tento proces je pro ně extrémně časově náročný. Všechny vrstvy kameniva jsou ručně umisťovány dělníky. Stavba je tak extrémně pomalá, pracná a neefektivní. Místo odstraňování hlíny a pokládání jednotlivých vrstev hornin byla silnice zrekonstruována smícháním lokální půdy s roztokem EarthZyme®. Nakonec byla zakončena vrchním asfaltovým recyklátem. Naše aplikace nejen ušetřila čas, ale i nemalé peníze na stavební náklady.