Brandon University a Cypher Environmental v Brandon Sun

Brandon Sun uveřejnil článek s názvem „Nová směs na bázi jílu by mohla být klíčem k hladkému plachtění po venkovských silnicích“, napsaný autorem Michael Lee. Článek představuje nedávnou prezentaci Lunch & Learn pořádanou Dr. Muminem a universitou Brandon, která vyzdvihla několik výzkumných a inovačních projektů vyplývajících z partnerství mezi Cypher Environmental a Brandon University.

102

HEATHER DUNCAN A HAMID MUMIN Z UNIVERZITY BRANDON & TODD BURNS (VPRAVO) CYPHER ENVIRONMENTAL FOTO: MICHAEL LEE

Brandon Sun nedávno zveřejnil článek s názvem „Nová směs na bázi jílu by mohla být klíčem k hladkému plachtění po venkovských silnicích“, napsaný autorem Michael Lee. Článek představuje nedávnou prezentaci Lunch & Learn pořádanou Dr. Muminem a universitou Brandon, která vyzdvihla několik výzkumných a inovačních projektů vyplývajících z partnerství mezi Cypher Environmental a Brandon University. Projekty se zaměřily na aplikaci EarthZyme® na venkovských silnicích v blízkosti Brandonu v průběhu několika let, jakož i na výzkum dlouhodobé únosnosti a trvanlivosti těchto aplikací.

Nová směs na bázi jílu by mohla být klíčem k hladkému plachtění po venkovských silnicích – Brandon Sun

MICHAEL LEE, BRANDON SUN

Brandonova univerzita (Brandon, Manitoba) řešení problému s výmoly ve státu Manitoba může spočívat v jílové směsi, kterou studujeme a vylepšujeme na Brandonově univerzitě. Společný podnik mezi Dr. Hamidem Muminem, profesorem geologie na BU, a společností Cypher Environmental se sídlem ve Winnipegu, ukázal slibné výsledky ve stavbě stabilních silnic, které během posledních několika let vyžadovaly minimální, nebo žádnou údržbu.

Hamid Mumin hovořil se skupinou obecních radních a zaměstnanců v místnosti Louis Riel v BU o svém výzkumu směsi jílu, která by mohla pomoci nezpevněným silnicím v Manitobě, stát se stabilnějšími a méně náchylnými k opotřebení.

Mumin při rozhovoru s představiteli obcí, zaměstnanců a spolupracovníků 3. dubna v Louis Riel Room v BU vysvětlil podstatu směsi materiálu založeném na jílu a potenciálem pro dlouhodobé úspory nákladů pro obce.

„Výsledná směs materiálu má mnoho výhod, a v případech silnic s vysokými náklady na údržbu, obce mohou skutečně ušetřit, v některých případech, hodně peněz.“

Dr. Hamid Mumin, profesor geologie, Brandon University

Dr. Mumin strávil poslední čtyři roky výzkumem a testováním materiálu ve své laboratoři po setkání s Toddem Burnsem, prezidentem Cypher Environmental, na setkání těžařů ve Winnipegu. V následujícím roce se nakonec Dr. Mumin rozhodl dále pokračovat ve výzkumu vč. ověřování a testování přímo v terénu. Začal hledat v obcích partnery, kteří mohli zkoušet výrobek na svých silnicích. Společnost Cypher, spolu s Národním výzkumným výborem – Programem podpory průmyslového výzkumu, pomohl poskytnout počáteční financování a technickou podporu pro výzkum Dr. Mumina.

„Pracujeme společně s terénními a laboratorními testy a to mě pro tento typ projektu dávalo smysl,“ řekl Mumin. Materiál, známý jako EarthZyme, vytváří silnou směs lepidla nebo cementu s jílem nahrazením vody kationty molekulami, které nesou pozitivní elektrický náboj.

Molekuly jílu jsou nositelem přebytečného záporného náboje, který mu umožňuje dobře se vázat na kladný náboj ve vodě. Nahrazením vody kationty, jako je hliník, hořčík, draslík, sodík a vápník, se jíl silněji váže. Použití místních jílových ložisek také snižuje náklady na dopravu, což představuje většinu nákladů potřebných k výstavbě silnic tímto způsobem. RM Cornwallis již realizoval dva úseky štěrkové cesty, každý přibližně jednu míli na Lori a Currie’s Landing Roads, rekonstruovaný pomocí této metody.

Reeve Heather Dalgleish řekla, že Currie’s Landing, štěrková cesta, vyžadovala před použitím jílové směsi každodenní údržbu, ale od roku 2015 nevyžaduje žádnou práci. Řekla, že Lori Road potřebuje nějaké opravy výmolů, ale údržba byla zredukována na jednou za rok.

„Myslíme si, že tento systém má velký potenciál. Díky tomu, že snižuje potřebu a náklady na údržbu, umožňuje nám to soustředit se na některé z našich dalších silnic.“

Heather Dalgleish, Reeve, RM z Cornwallu

Náklady na vybudování silničního tahu jedné míle za použití směsi se liší v závislosti na blízkosti místních ložisek jílu, ale v průměru činí 75 000 USD. „Díky použití materiálů in situ nebo materiálů s vyšším obsahem jílu ušetříte spoustu kamene, který je třeba rozdrtit a dopravit, a skutečně snižujete frekvenci, při které je třeba silnici znovu vybudovat,“ řekl Burns.