Dust Stop vystupuje v článku NCBI o kontrole prachu na silnici

Dust Stop® byl citován v NCBI (Národní středisko pro biotechnologické informace) v souvislosti s potlačováním prachu na silnicích. Podle tohoto článku je ve Spojených státech více než 3,9 milionu kilometrů vozovky a v závislosti na oblasti v zemi, do které cestujete, až 70% těchto silnic je nezpevněných.

Studie prokázaly, že v prachu, který emituje z dlážděných silnic, existuje nejméně 20 různých lidských alergenů, včetně plísní a pylů. Výsledky by byly podobné, ne-li horší na nezpevněných silnicích. Částice nalezené v silničním prachu se usazují v horních částech dýchacích cest a způsobují vážné podráždění. Některé prachové částice byly také spojovány s rakovinami dýchacích cest. Článek dále zkoumá různé látky potlačující prach, pokud jde o jejich účinnost a celkový dopad na životní prostředí. Dust Stop® byl navržen jako řešení pro potlačení prachu ze silnic.