Dust Stop® Municipal Blend získává certifikaci od BOEING po přísném testování

Po důkladné sadě testů provedených společností Scientific Material International, vedoucím v oboru testování materiálů pro letectví, obdržel Dust Stop® Municipal Blend certifikaci pro splnění BOEING D6-17487 REVISION T. Tato certifikace poskytuje záruku, že Dust Stop® Municipal Blend nemá žádné škodlivé účinky pro citlivé materiály letadel, což se považuje za velmi cenné u leteckých drah a obslužných cest.

traffic at the airport pnmun4p

Zahrnuté testování zahrnovalo:

 • Test sendvičové koroze
  V souladu s ASTM F1110 tato zkušební metoda definuje postup hodnocení korozivity chemikálií pro údržbu letadel. Testuje se mezi povrchy (sendvičovými) hliníkových slitin běžně používaných pro konstrukce letadel. Tato zkušební metoda se používá při kvalifikaci a schvalování sloučenin používaných při údržbě letadel.
 • Test na akrylové trhliny
  V souladu s ASTM F484 tato zkušební metoda zahrnuje ověření vzniku vlasových trhlinek/prasklin, které bude mít kapalná nebo polotekutá testovaná sloučenina na průhledném akrylovém plastovém materiálu, který je pod ohybovým napětím.
 • Zkouška změkčení barvy
  V souladu s ASTM F502 zahrnuje tato zkušební metoda stanovení účinků čisticích roztoků a koncentrátů tekutých čisticích prostředků na lakované povrchy letadel. Pruhování, odbarvení, vyblednutí a vznik puchýřů mohou být stanoveny vizuálně. Změkčení je určeno řadou speciálně připravených tužek, přičemž se stanoví nejměkčí tužka pro roztržení laku.
 • Test vodíkové křehkosti
  V souladu s normou ASTM F519 tato zkušební metoda poskytuje prostředek, kterým lze detekovat možné vodíkové křehnutí ocelových částí během výroby ověřením přísných kontrol během výrobních operací, jako je příprava povrchu, předúprava a pokovování / povlakování. Je také určen k použití jako kvalifikační test pro nové procesy pokovování / povlakování a jako periodický kontrolní audit pro kontrolu procesu pokovování / povlakování.

Vzhledem k citlivé povaze lehkých materiálů, které se používají v konstrukci letadel, dodržují výrobci letadel i letiště přísná osvědčení při zvažování použití všech produktů, které budou v přímém kontaktu s letadly, jako jsou čističe, výrobky pro rozmrazování, mazadla atd. dále také produkty aplikované na přistávací dráhy, servisní a obslužné silnice, helipady, asfaltové a přistávací dráhy atd., které by případně mohly přijít do styku s letadlem.

Získání této certifikace poskytuje nejen záruku, že směs Dust Stop® Municipal Blend je bezpečná pro použití u jemných a citlivých materiálů letadel v leteckém prostředí, a že nebude mít nepříznivý dopad ani na vozidla údržby, nákladní vozidla, servisní vozidla a další těžká zařízení, která se v letištních provozech vyskytují.

Tato certifikace je zároveň platná i pro provozní zařízení přicházející do styku s výrobkem v jiných aplikacích, jako jsou silniční, důlní silnice, komunální silnice, lesní cesty, skrývky, skládky, staveniště nebo přístupové / vedlejší silnice.