Dust Stop

Produkty Dust Stop® jsou šetrné k životnímu prostředí a nekorozivní alternativou k tradičním metodám kontroly prachu na silnicích. Řada produktů Dust Stop® nabízí řešení šetrná k životnímu prostředí pro kontrolu prachu ze silnic. Je však také použitelná pro mnoho dalších aplikací, jako je kontrola eroze výsypek z povrchových dolů, skrývek hlušiny, skládek sypkých materiálů a dalších nezpevněných povrchů.