Odprášení suchou mlhou – Dry Fog™

Termín „suchá mlha“ se používá tam, kde je mlhovina tvořena kapičkami menšími než 10µm.

Speciální atomizační trysky DSN 3, 6, 10 a 12 vyrábějí suchou mlhu – vzduch procházející tryskou nasává vodu a při výstupu z ústí trysky rozbije drobné kapičky nárazem na rezonanční desku na mikrokapénky. Tímto způsobem přeměňuje více jak 92% objemu vody na kapičky ve velikosti 1-10 µm.

Odprášení suchou mlhou, známou pod pojmem Dry Fog™, se využívá především v průmyslovém odvětví a ve výrobě s hygroskopickými materiály.

Využití a princip suché mlhy

Kapénky mají schopnost vytvářet spojení s nejmenšími prachovými částicemi všech druhů sypkých materiálů. DSI systémy používají stlačený vzduch a čistou vodu k výrobě těchto 1-10 mikronových kapének (Dry Fog™). Tyto ultra jemné vodní kapénky se spojí s částicemi polétavého prachu, někdy nazývaného také jako PM-10 (pevné částice velikosti 10 mikrometrů a menší).

Následně se částice obtěžkané kapénkami stanou dostatečně těžkými, aby klesly zpět do materiálu. Přitom však nezvlhčí základní materiál – díky tomu je možné suchou mlhu využít u hydroskopických materiálů či v provozu, kde by přidaná voda materiál znehodnotila (průmyslová hnojiva, cementové směsi, obiloviny a šroty).

Je důležité zdůraznit, že se zvlhčí jen polétavý prach, nikoliv základní materiál. To má za následek velmi nízkou spotřebou vody. Toto řešení nevyžaduje žádné drahé chemikálie nebo významné smáčení výrobku.

Zjistit více o tryskách

odprášení suchou mlhou

Kde systémy pracují?

Dry Fog™ systém výrazně snižuje fugitivní prach v různých odvětvích průmyslu, jako jsou přesypy pásových dopravníků, výklopníky, zakladače, drtiče, třídiče, výklopníky nákladní aut a vagónů, vykladače a nakladače aut, vagónů a lodí, výsypky popílku a výpady ze sil.

Systémy Suchá mlha – Dry Fog™ splňují všechny požadavky do prostředí s nebezpečím výbuchu. Suchá mlha může být aplikována v teplotním režimu až do -37 ºC. Vzhledem k jevu známému jako „cloud physics“, kapičky mlhy nemohou zmrznout, protože nemají dostatečnou hmotu pro vznik krystalku ledu.

Jaké jsou výhody DRY FOG™?

 • Účinnost redukce prašnosti více jak 90 %
 • Snadná instalace
 • Zjednodušená údržba
 • Flexibilní konfigurace systému
 • Bez použití chemických aditiv
 • Nízké náklady

Celkové kapitálové, investiční a provozní náklady jsou cenově výhodnější, než náklady na vzduchotechniku nebo systémy s chemickými aditivy.

Co dodáváme?

Ve standardní sadě obdržíte: ovládací rozvaděč s naprogramovanou jednotkou, úpravnu vody a vzduchu, jednotky s regulací tlaku, propojovací vedení, přívodní trasy a držáky trysek, manuál k obsluze a údržbě zařízení, seznam náhradních dílů.

VIVO cosult však nezajišťuje pouze samotnou realizaci na klíč, ale také dílčí práce podle vašich potřeb (konzultace, projekce, výroba, zaškolení, servis a další). Díky naší velikosti a flexibilnímu týmu máme podmínky na řešení specifických požadavků malých firem i velkých společností. Připravíme pro vás systém odprášení na míru, který zlepší nejen pracovní prostředí ve vašem areálu, ale bude mít pozitivní vliv i na celé životní prostředí. 

Možnosti a řešení

Na míru vašemu projektu a množství prašnosti v provozu připravíme projekt a zajistíme realizaci. Co dále zajistíme?

 • Vzduchové kompresory
 • Tlakové zásobníky
 • Čerpadla
 • Samočistící sekundární filtrační systémy
 • Ionizační úpravny vody
 • Ochrana proti Legionele