Použití a aplikace UltraZyme

UltraZyme® je k dispozici ve třech variantách práškových forem pro řadu jedinečných situací a aplikací čištění odpadních vod. UltraZyme® lze použít pro následující aplikace:

Kategorie:

Popis

 • Čistírny odpadních vod
 • Čistírny kalů
 • Řízení zápachu z kanalizace
 • Kanalizační potrubí
 • Kontrola zápachu odpadních vod
 • Snižuje B.O.D. (Biochemická spotřeba kyslíku)
 • Snižuje C.O.D. (Chemická spotřeba kyslíku)
 • Eliminace vodních řas
 • Úprava vody v jezírku
 • Úprava laguny
 • Úprava odpadních vod
 • Čištění zemědělských odpadních vod
 • Skládky odpadů
 • Čištění uhlovodíků (půda a voda)
 • Septické nádrže
 • Lapáky tuků a olejů
 • Sanace úniku oleje a mnoho dalších použití

Aplikace čištění odpadních vod UltraZyme

Všechny výrobky UZ jsou dodávány v super koncentrované práškové formě, aby se snížily náklady na dopravu, eliminovaly se přísady nebo plniva, zvýšila se trvanlivost a zajistilo se snadné skladování. Produkt je navržen tak, aby byl zákaznicky přijatelný a snadno použitelný. Aplikační dávky UltraZyme® jsou předepisovány pro jednotlivé případy individuálně, abychom našim klientům poskytli co nejlepší výsledky. Aplikace budou formulovány tak, aby zohledňovaly průtok, kapacitu a úroveň kontaminace systému, ve kterém jsou aplikovány. Množství UltraZyme® potřebné pro čištění odpadních vod bude určováno množstvím kontaminované vody protékající systémem nebo celkovým množstvím vody v ošetřované oblasti. V důsledku vysoké koncentrace produktu jsou vyžadována pouze velmi malá množství UltraZyme®. Již po několika týdnech aplikace UltraZyme® budou zlepšené výsledky kvality vody zcela zřetelné. Při dosažení požadovaného stavu budou aplikační dávky UltraZyme® sníženy na udržovací stav. Tím se dlouhodobá aplikace UltraZyme® stane ještě nákladově efektivnější.

Některé aplikace UltraZyme® vyžadují denní dávky, některé vyžadují týdenní dávky a některé vyžadují rozdílné dávkování během dne. Rozdíly v aplikačních dávkách zahrnují řadu proměnných, které kolísají v závislosti na ošetřovaném prostředí.