The Impact of Rolling Resistance

Vliv valivého odporu

Proč těžební společnosti ignorují snadné řešení snižování jejich provozních nákladů? Pravdou je, že každý rok ztrácejí miliony dolarů tím, že podceňují významné úspory nákladů, kterých by mohly dosáhnout při efektivnějších silnicích. Jedním ze způsobů, jak zlepšit jejich výsledek, je vytvořit silnější a plynulejší dopravní cesty, aby jejich nákladní vozy nespotřebovávaly tolik paliva.
Přesněji řečeno, je třeba se zabývat valivým odporem nebo silou odolávající pohybu, když se vozidlo valí na povrchu vozovky. Jedná se o kritický faktor, který lze snížit lepším návrhem a správou silnic a je často přehlížen. To je chyba, kterou vidíme na těžebních lokalitách po celém světě a které lze snadno zabránit pomocí EarthZyme®.


Co je valivý odpor?

Valivý odpor je síla odolávající pneumatikám vozidla, když se valí po povrchu. Hlavními faktory, které přispívají k valivému odporu, jsou pneumatiky (drsnost a tlak v pneumatikách), pevnost vozovky a povrch vozovky (drsnost a deformace). Čím více se silnice pod hmotností vozidla vychýlí a čím hlouběji pneumatiky zapadnou do povrchu vozovky, tím větší je ztráta energie.


Proč by se doly měly starat o valivý odpor?

Jedním z kritických faktů o těžebních lokalitách je, že jsou dočasné, takže vývojáři zřídkakdy staví trvalé silnice. Použití nákladních vozidel na dočasných silnicích však také není nákladově nejefektivnějším řešením. Dočasné silnice jsou málokdy postaveny z materiálů, které jsou dostatečně stabilní, aby unesly těžební vozy a rychle se zhoršují.
Problém je v tom, že mnoho dolů nepřikládá důležitost přímému vztahu mezi kvalitou silnice a spotřebou paliva u vozového parku a opotřebením vozidel. Valivý odpor je důležitým faktorem ve spotřebě paliva vozidla, protože čím více odporové síly působí proti vozidlu v pohybu, tím více paliva se spotřebuje k udržení tohoto pohybu. Nestabilní, nerovné a drsné silnice výrazně zvyšují provozní náklady, pokud jde o údržbu silnic, spotřebu paliva, údržbu vozidel a produktivitu.


Jak může Cypher/VIVO consult pomoci snížit valivý odpor?

EarthZyme® významně zlepšuje podmínky dopravních cest, zejména těch s relativně vysokým obsahem jílu. Nekorozivní a ekologická kombinace enzymů, elektrolytů a povrchově aktivních látek v EarthZyme® funguje tak, že reaguje s jílovitou složkou silničních materiálů a uvolňuje vodu během zhutňování a vytváří tak hustší cestu. EarthZyme® upravuje jíl tak, aby trvale vázal silniční materiály, čímž zvyšuje hustotu a hodnoty CBR vozovky a snižuje její propustnost a bobtnající potenciál. To vše pomáhá snížit průhyb.
Tvrdší silnice s menším průhybem znamenají rychlejší přesun z bodu A do bodu B, což vede ke zvýšení efektivity doby cyklu na důlních silnicích. Snížení valivého odporu také znamená méně energie potřebné k přepravě stejného nákladu z bodu A do bodu B, čímž se sníží spotřeba paliva u nákladních vozidel a pomůže se zlepšit palivová účinnost vozového parku.
Ve skutečnosti společnost Synrude Canada Ltd., jeden z největších producentů surové ropy z ropných písků v Kanadě, potvrdila 61% snížení valivého odporu na silnici ošetřené EarthZyme®.

Jak může snížení valivého odporu ušetřit těžařům peníze?

Provozovatelé dolů musí vědět, že valivý odpor je ve skutečnosti cena energie, která způsobuje nadměrné používání paliva k přemisťování materiálů. Pokud to nebudou měřit, možná nikdy nebudou vědět, o kolik peněz přicházejí, nebo kolik peněz mohou ušetřit. Snížením valivého odporu doly utrácejí méně za údržbu silnic, údržbu vozidel a zařízení, a co je nejdůležitější, palivo. Uvidí okamžité zlepšení celkového OPEXu.
Důkaz: V roce 2015, po jednoroční studii výkonnosti stabilizovaných silnic EarthZyme®, vykázal důl Shenhua 17,4% snížení spotřeby paliva u nákladních vozidel využívajících silnice ošetřené EarthZyme® ve srovnání s předchozím rokem s použitím neošetřené silnice. To představovalo přibližně 3,6 mil. USD v úspoře paliva!

Proč by doly měly zvolit Cypher Environmental/VIVO consult, aby jim pomohly snížit valivý odpor?

Cypher Environmental vám poskytne nejlepší zákaznický servis ve své třídě. Budeme testovat vzorky vašich silničních materiálů nebo budeme spolupracovat s místními testovacími laboratořemi, abychom vám řekli, co v nich je a jak je možné s našimi produkty efektivně zacházet. Před zakoupením s vámi probereme váš konkrétní projekt, abychom se ujistili, že naše produkty dobře padnou. Přijedeme osobně na místo, abychom dohlédli na aplikaci produktu a pomohli snížit váš valivý odpor, ať jste kdekoli na světě.
Už jste slyšeli o Cypher Green Roads? Darujeme až 5% hodnoty projektu u všech objednávek přesahujících 250 000 USD ve formě produktu místní komunitě poblíž Vašeho dolu/místa projektu. Tento program je speciálně navržen tak, aby pomohl těžebním společnostem zvýšit jejich environmentální sociální správu.
To vše děláme s příslibem, že naše výrobky budou mít vždy absolutně nulový dopad na životní prostředí. Opravdu věříme, že dokážeme stavět lepší silnice, udělat lepší planetu a poskytnout dolům lepší výsledek bez jakýchkoli kompromisů.

Jakým dalším nákladným chybám se mohou těžební společnosti vyhnout?

Snížení valivého odporu je jen jedním ze způsobů, jak mohou doly ušetřit na provozních nákladech na svých stavbách. Existují další příležitosti, jak mohou doly ušetřit peníze používáním našich produktů. Další informace získáte stažením níže uvedené knihy.

Cypher Environmental je přední světový poskytovatel environmentálních řešení pro kontrolu prašnosti a stabilizaci silnic. S principy ESG (Environmental Social Governance) a CSR (Corporate Social Responsibility), které jsou jádrem každého našeho rozhodnutí, se hrdě chlubíme heslem „Vždy dělejte to, co je správné.“
Pokud máte zájem o stavbu lepších silnic, kontaktujte nás zde na:
+420 602 443 914 // info@vivoconsult.com // vivoconsult.com