Protiprašné stěny – detail

6.11.2017

DustTamer™ je často využíván ve spojení se systémy Dry Fog™ (suchá mlha).

Protiprašná stěna, označována také jako větrný retardér, změní vítr na jemný vánek a vytvoří prostor, např. kolem nakládky sypkých hmot do aut a vagónů, kde se aplikuje suchá mlha (Dry Fog™). Uvnitř takového prostoru se prachové částice ve vznosu spojí s mikročásticemi suché mlhy a klesnou zpět do materiálu na ložné ploše. DustTamer™ rovněž chrání před slunečními paprsky.

Využití protiprašných stěn

Vítr unáší ohromné množství prachových částic, které mohou způsobit značné škody. Snižováním rychlosti proudění vzduchu lze pozitivně přispět ke zlepšení podmínek v oblastech, kde může rychlost vzduchu ovlivňovat funkčnost systémů, kvalitu či zatížení životního prostředí.

 • Ochrana proti erozi způsobené větrnou aktivitou
 • Ochrana citlivých zařízení prašností unášenou větrem
 • Zákryty skládek a sutí
 • Sněhové zábrany
 • Odstranění působení větrných poryvů na silničních a železničních komunikacích (mosty, výjezdy z tunelů, z přírodních překážek – kopce, valy, zalesněné části apod.)
 • Dělící ploty na rychlostních komunikacích a dálnicích (brání oslnění protijedoucích řidičů)

Příklady, kde se DustTamer™ používá

DustTamer™ byl instalován v Evropě, Austrálii, Asii, Africe, v Severní a Jižní Americe. Systém byl úspěšně aplikován jako ochrana proti prašnosti na venkovních skládkách, haldách, prašných komunikacích, naskladňovacích a vyskladňovacích plochách, vykladačích vagónů, nákladních vozů a různých kolových a pásových nakladačů.

Dále se používá všude tam, kde je třeba zabránit úniku prašnosti z otevřených ploch s velkým vývinem polétavého prachu jako např. dálková pasová doprava sypkých hmot, pískování či práškování. Jaké jsou další příklady využití?

 • Zvýšení množství sedimentovaného prachu na solárních panelech způsobuje vítr unášející jemný prachový podíl, který se usazuje na panelech a zakrývá aktivní plochu.
 • Vlivem prachu ve vzduchu se rovněž zvyšuje zatížení filtrů v klimatizačních a filtračních jednotkách.
 • Snížení rychlosti větru např. na příjezdových komunikacích a nezpevněných cestách povrchových dolů, lomů a průmyslových aglomerací pozitivně ovlivňuje i zatížení kluzných a valivých částí strojů (převodovky, ložiska, turbíny, dmychadla, ventilátory apod.).
 • Snížení nárazu horkého vzduchu při recirkulaci.
protiprašná stěna

Protiprašné stěny mohou také výrazně přispět ke snížení prašnosti na důlních odkalištích, lagunách, otevřených dobývacích prostorech, skládkách atp. Protiprašné stěny pracují zcela jinak než běžné pevné konstrukce stěn, zdí a plotů. To vše díky speciální tkanině s řízenou propustností.

Reference z pohledu vesmíru

Naše aplikace Dust TamerTM (protiprašné stěny) jsou viditelné i ze satelitů.

Zjistit více o protiprašných stěnách

Protiprašné stěny změní vítr na vánek

Protiprašná stěna snižuje rychlost větru pronikajícího skrz tkaninu o 50 resp. 70% (v závislosti na modelu textilie). Napomáhá vyrovnání diferenčního tlaku z jedné strany tkaniny na druhou. V návětrné části řízeně propouští vzduch do prostoru skládky. Toto vyrovnání tlaku vzduchu zabraňuje, aby nahromaděná energie větru způsobila, že „vnější vítr přeteče“ přes hranu pevné stěny do prostoru skládky a vznikne turbulence, která poté dostává do vznosu prachové částice z volně loženého materiálu skládky nebo násypky.

Proč je toto řešení oblíbené?

Tkané polyesterové protiprašné stěny DustTamer™ získaly vynikající pověst a nejstarší aplikace jsou v užívání již více než 30 let. Systémy staveb těchto protiprašných stěn na nosných konstrukcích se ukázaly odolné v nejnáročnějších povětrnostních podmínkách a prokázaly vynikající účinnost.

 • Žádné energetické nároky na provoz nebo údržbu
 • Nevyžaduje žádnou pravidelnou kontrolu.
 • Aplikace nabízí rychlou návratnost investic.
 • Odolnost proti větru (více než 160 km/hod), UV záření, dešti, námraze a sněhu
 • Samočisticí schopnost díky větru (není potřeba údržba ani čištění větrné stěny)

Jak to funguje?

Dust Tamer™ snižuje rychlost větru tím, že vítr dopadající na propustnou stěnu sníží průchodem přes tkanou část svoji rychlosti až pod hranici, kdy může způsobit vznos prachových částic ležících na povrchu skládek. Hodnotu propustnosti stěny navrhneme pro konkrétní podmínky.

Výkon je podpořen laboratorními a polními zkouškami

Ve studii provedené katedrou textilních věd na Southern Massachusetts University a North Carolina State University v Raleigh, tkanina Dust Tamer™ zaznamenala  vynikající výsledky ve venkovním použití. Životnost byla ověřena s využitím objektivního laboratorního vyhodnocení vzorků. Vědci testovali vzorky, které byly aplikovány ve venkovním prostředí jeden rok v Massachusetts, a srovnaly výsledky se zkušebními vzorky umístěnými ve vnitřní aplikaci. Tkaniny byly testovány na pevnost v tahu, prodloužení a barevnou stálost a odolnost proti umělému a slunečnímu záření a výfukovým plynům.

Výsledky testování

 • Test Fade-o-meter (FTMS # 191,5560) prokázal, že polyesterové vlákno má vynikající stálost na světlo.
 • Plyn-o-meter test (AATCC Method 23-1973) ukázal, že vlákno nebylo ovlivněno produkty spalování benzínu.
 • Zkouška pevnosti v tahu (FTMS # 191, 5100 do 1968), měřená pevnost vlákna po uplynutí jednoho roku ukazuje na ztrátu pevnosti <10%.
 • Tahové testy provedené na Tester Instron ukázaly nevýznamnou ztrátu síly po jednom roce expozice.

Při konečném zhodnocení vlastností polyesterové tkaniny za reálných podmínek zaznamenali vědci odboru Textile Science další vlastnosti. Protiprašná stěna má silnou odolnost vůči ultrafialovému záření, povadnutí/ochabnutí napnutí, plísním, hnilobě, hmyzu, kyselinám, louhům a solím.